Дата: 6-7 април 2024        Дистанция: 85 км

Поморийското Черноморие слага началото на Велоуикенд сезон 2024. Пролетното събуждане изисква лек терен и постепенно натоварване, а крайбрежието на Бургаския залив е идеалната локация.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Съпътстващ автомобил, превозващ багажа
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
В допълнение:
  • Отдаване на ел. велосипед /40 лв/ или туристическо колело /20 лв/
  • Дегустация на млечни произведения в местна овцеферма

Дата: 27-28 юли 2024       Дистанция: 80 км

Предизвикателният район на Природен парк Русенски Лом е подходящ за колоездачни преходи за подготвени хора.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Съпътстващ автомобил, превозващ багажа
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
В допълнение:
  • Отдаване на ел. велосипед /40 лв/ или туристическо колело /20 лв/
  • Дегустация на вино при посещение в местна винарна

Дата: септември 2024        Дистанция: 92 км

Вело приключение в крайдунавска Румъния до езерото Гърлица и преминаване на границата с колела през Кайнарджа и Силистра.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Съпътстващ автомобил, превозващ багажа
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
В допълнение:
  • Отдаване на велосипед: електрически или туристически
  • Дегустация на вино при посещение в местна винарна

Дата: септември 2024       Дистанция: 87 км

Двудневен велопреход към езерото Сребърна и запознаване с богатия свят в близост до резервата.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Съпътстващ автомобил, превозващ багажа
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
В допълнение:
  • Отдаване на велосипед: електрически или туристически
  • Дегустация на вино при посещение в местна винарна

Дата: октомври 2024        Дистанция: 96 км

Велосипедно преживяване в България и Румъния по Суха река до Дунав. Колоездим към Крановския скален лабиринт и птичия рай при ез. Олтина.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Велосипеден водач
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка в гр. Баняса
 • Превоз на личен велосипед
 • Транспортиране на багажа с автомобил
В допълнение:
  • Отдаване на велосипед: електрически или туристически
  • Дегустация на вино при посещение в местна винарна

Дата: 11-13 октомври 2024        Дистанция: 135 км

Велосипедно потапяне в обагрените скалните лабиринти на Русенски и Черни Лом. Маршрут до Дунав, който свързва българското културно наследство от Иваново до Крепча.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Превоз на личния велосипед
 • Велосипеден водач
 • Съпътстващ автомобил, превозващ багажа
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
В допълнение:
  • Отдаване на велосипед: електрически или туристически
  • Дегустация на вино при посещение в местна винарна