Дата: 30 април - 2 май 2022        Дистанция: 121 км

3-дневно велосипедно приключение до Лудогорието и Дунав с посещение на ЮНЕСКО обекта Тракийска гробница в Свещари и преспиване в Тутракан и село Малък Поровец

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска
 • Дегустация на вино при посещение на местна винарна.

Дата: 10-11-12 юни 2022        Дистанция: 92 км

Предизвикателният район на Природен парк Русенски Лом е подходящ за колоездачни преходи за подготвени хора.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Превоз на личния велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Брандирана тениска

Дата: 25-26 юни 2022        Дистанция: 90 км

Вело приключение в крайдунавска Румъния до езерото Гърлица и преминаване на границата с колела през Кайнарджа и Силистра.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска
 • Дегустация на вино при посещение на местна винарна.

Дата: 9-10 юли 2022        Дистанция: 82 км

Двудневен велопреход към езерото Сребърна и запознаване с богатия свят в близост до резервата.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска
 • Дегустация на вино при посещение на местна винарна.

Дата: 6-7 август 2022        Дистанция: 92 км

Невероятно гладки черни пътища отчасти покрити със слама, открити пространства за наблюдаване на дивия свят и все още свежа зеленина.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска

Дата: 10-11 септември 2022        Дистанция: 85 км

Два дни на приключенско колоездене потопени сред най-буйната природа край Дунав и пренощуване в хотел на самия бряг.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен
 • Велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска
 • Дегустация на млечни продукти в посетена мандра

Дата:                              Дистанция: 123 км

3-дневно велосипедно приключение в Русенско с преспиване в селата Острица и Мечка, на брега на Дунав.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска
 • Дегустация на вино при посещение на местна винарна.

Дата:                     Дистанция: 85 км

Невероятно гладки черни пътища отчасти покрити със слама, открити пространства за наблюдаване на дивия свят и все още свежа зеленина.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска