Дата: 8-9 април 2023        Дистанция: 96 км

Велосипедно преживяване в България и Румъния по Суха река до Дунав. Колоездим към Крановския скален лабиринт и птичия рай при ез. Олтина.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Велосипеден водач
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка в гр. Баняса
 • Превоз на личен велосипед
 • Транспортиране на багажа с автомобил
В допълнение:
  • Отдаване на велосипед: електрически или туристически
  • Дегустация на вино при посещение в местна винарна

Дата: 1-3 юни 2023        Дистанция: 135 км

Велосипедно преживяване в България и Румъния по Суха река до Дунав. Колоездим към Крановския скален лабиринт и птичия рай при ез. Олтина.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Превоз на личния велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Брандирана тениска
В допълнение:
  • Отдаване на велосипед: електрически или туристически
  • Дегустация на вино при посещение в местна винарна

Дата: 22-23 юли 2023        Дистанция: 90 км

Невероятно гладки черни пътища отчасти покрити със слама, открити пространства за наблюдаване на дивия свят и все още свежа зеленина.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Транспорт на багаж със съпътстващ автомобил
В допълнение:
  • Отдаване на велосипед: електрически или туристически
  • Дегустация на вино при посещение в местна винарна

Дата: 14-15 октомври 2023       Дистанция: 92 км

Два дни на приключенско колоездене потопени сред най-буйната природа край Дунав и пренощуване в хотел на самия бряг.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Отдаване на велосипед/ел-байк или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Вода, енергиен бар, плод
 • Организиране на преход с каяк при предварително заявяване
В допълнение:
  • Отдаване на велосипед: електрически или туристически
  • Дегустация на вино при посещение в местна винарна

Дата: септември 2023        Дистанция: 92 км

Вело приключение в крайдунавска Румъния до езерото Гърлица и преминаване на границата с колела през Кайнарджа и Силистра.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска

Дата: 6-7 април 2024       Дистанция: 85 км

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка

Предизвикателният район на Природен парк Русенски Лом е подходящ за колоездачни преходи за подготвени хора.

В допълнение:
  • Отдаване на велосипед: електрически или туристически
  • Дегустация на вино при посещение в местна винарна

Дата:   август 2023                           Дистанция: 83 км

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигурен превоз за личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка

Двудневен велопреход към езерото Сребърна и запознаване с богатия свят в близост до резервата.

Дата:     август 2023                Дистанция: 85 км

Невероятно гладки черни пътища отчасти покрити със слама, открити пространства за наблюдаване на дивия свят и все още свежа зеленина.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска