Дата: 8 - 9 май 2021        Дистанция: 85 км

Два дни на колоездене в туристическо темпо вдишвайки от рибарската атмосфера на Тутракан и големия Дунав.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен
 • Велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска
 • Дегустация на млечни продукти в посетена мандра

Дата: 22 - 24 май 2021        Дистанция: 123 км

3-дневно велосипедно приключение в Русенско с преспиване в селата Острица и Мечка, на брега на Дунав.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска
 • Дегустация на вино при посещение на местна винарна.
Mechka-01
Srebarna-10

Дата: 19 - 20 юни 2021        Дистанция: 85 км

Двудневен велопреход към езерото Сребърна и запознаване с богатия свят в близост до резервата.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска
 • Дегустация на вино при посещение на местна винарна.

Дата: 17 - 18 юли 2021        Дистанция: 85 км

Невероятно гладки черни пътища отчасти покрити със слама, открити пространства за наблюдаване на дивия свят и все още свежа зеленина.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска
Silistra-12
Lomovete-Nissiwo-08

Дата: 7 - 8 август 2021        Дистанция: 74 км

Предизвикателният район на Природен парк Русенски Лом е подходящ за колоездачни преходи за подготвени хора.

ВКЛЮЧВА:
 • Транспорт до стартова точка
 • Осигуряване на хибриден велосипед или превоз на личен велосипед
 • Велосипеден водач
 • Автомобил при необходимост
 • Маршрут и височинна графика на хартиен носител
 • Запазване на легло в мястото за нощувка
 • Велосипеден аксесоар
 • Брандирана тениска
 • Дегустация на вино при посещение на местна винарна.