Ние категоризираме нашите велопреходи с различно НИВО НА ТРУДНОСТ и се надяваме това да помогне на желаещите и участниците да избират подходящ маршрут и да са в хармония с очакванията за физическа подготовка.

Трасетата са предимно по асфалтова настилка и частично по обособени черни пътища, условията по които се влошават с покачването на нивото на трудност на маршрута.
Нивото на трудност съответства единствено при позитивни нагласи и мотивация да изживеете приключение с велосипед.

Леко

Темпо за начинаещи велосипедисти и максимална продължителност половин ден. Трасето избягва хълмисти местности, а нагорнища над 50м. денивелация са изключения. Колоездачното разстояние е от 15 до 25 км. в зависимост от броя на нагорнищата.

Сравнително лесно

Спокойно темпо на каране като маршрута е разделен на по-кратки етапи. Преобладава равнинен терен, а хълмистите зони се характеризират с постижими нагорнища, не надхвърлящи 100м денивелация. Избягва се продължителен преход през хълмист терен. Дистанциите варират между 25 и 35 км на ден. Подбраните черни пътища са добре утъпкани и предвидими.

Оптимално

Спокойно темпо на каране като маршрута е разделен на по-кратки етапи. Преминава както през равнинни така и през хълмисти терени, които се характеризират с постижими нагорнища, понякога по-продължителни и полегати или по-кратки и натоварващи. Изкачванията не надхвърлят 150м денивелация. Избягва се продължителен преход през хълмист терен. Дистанциите варират между 30 и 45 км на ден. Освен асфалтови включва и обособени и утъпкани черни пътища, по които не са изключени препятствия и обраствания.

Предизвикателно

Спокойно темпо на каране като почивките са на по-големи дистанции. Преобладават хълмисти терени, комбинирани с равнинни участъци и спускания. В маршрута присъстват продължителни и полегати нагорнища с максимална денивелация до 250м. или по-кратки и натоварващи изкачвания с максимална денивелация до 150м. Избягва се продължителен преход през хълмист терен. Дистанциите варират между 35 и 60 км на ден. Обособени черни пътища с разнообразна настилка, както и утъпкани пътеки, подходящи за преминаване с туристически велосипед , но изискващи сигурна техника на каране.

Относително трудно

Натоварващо темпо с почивки на по-големи дистанции за хора свикнали да карат редовно велосипед. Маршрути включващи различен релеф и редуващи се изкачвания. Относително продължителни нагорнища преодоляващи денивелации между 200 и макс. 500м. Дневните разстояния варират между 50 и 80 км. Разнообразни черни пътища и пътеки с възможни препятствия и обраствания, като екстремните участъци са рядкост.

Спортно труден

За опитни колоездачи готови да изпитат физическото състояние на тялото си на дълги дистанции или труден и разнообразен терен. Разстояния между 60 и 120км. в зависимост от съотношението асфалтови към черни пътища.